Phát sinh cường dương có liên quan đến ăn uống không?

Trong lâm sàng những người bị cường dương gặp không nhiều, nhưng trong điều tra thì phát hiện thấy những người bị cường dương có 2 điểm chung lớn về mặt ăn uống: một là thích ăn cao lương mỹ vị, cả ngày ăn thịt, một bữa không có thịt là không muốn ăn; hai là hàng ngày cần phải uống rượu, có tính nghiện rượu.

Bạn đọc quan tâm:

Điều tra kỹ thì phát hiện thấy, những người bệnh này đa số là đồng thời có hai thói quen ăn uống trên và điều đáng chú ý là: họ thường mượn rượu để trợ giúp “tình dục”, thích rượu thành nghiện, gây ra thấp nhiệt, đọng kết ở gan, rồi trôi xuống hạ chú, nhiệt độc tiềm ẩn trong cơ thể gây ra dương vật cứng chắc không thu lại được.

Một số người mượn rượu để trợ giúp “tình dục”

Như vậy có thể thấy đối với những người bị cường dương phải nhanh chóng thay đổi thói quen ăn uống, nên ăn uống thanh đạm.